Plošné řezání

Profesionální laser 4000 x 2000 mm pro vysokou zátěž s výkonem do 8000 W | HS-G4020S
G3015S-2 G3015S-3 G3015S-4 G3015S-1

Profesionální laser 4000 x 2000 mm pro vysokou zátěž s výkonem do 10000 W

Katalogové číslo: HS-G4020S
Doporučený výkon: 2000 - 9999 W
Pracovní plocha: 4000 x 2000
Rychlost pohybu: 196 m/min.
Poziční přesnost: 0.03 mm
Výměnné stoly:
Doporučené zdroje:
Nechte si zpracovat cenové nabídky
včetně nákladů na provoz

Profesionální vláknový laser pro vysokou zátěž a výkon.

 

Tento vláknový laser je již od svého počátku zamýšlen tak, aby spňoval ty nejvyšší požadavky na výkon a obstál ve vysoké zátěži. Tomu bylo v průběhu vývoje podřízeno vše od návrhu až po konstrukci.

Základní rám tohoto stroje  je svařen z kvalitní uhlíkové oceli. Inteligentní design pracovní plochy je navržen taky, aby zabránil případným nedopalkům při řezání.  Rám stroje pak garantuje své vlastnosti až po dobu 20 let.

Portál stroje je vyroben a zpracován způsobem, kter se jinak využívá zejména v letectví. Díky speciálnímu procesu úpravy dosahuje vyšší hustoty a mimořádné pevnosti při zachované nízké hmotnosti.

Řídicí systém Beckoff CNC vychází z patentované sběrnice Lightbus. Ta nahrazuje velké množství kabelů a I/O propojovacích jednotek jediným optickým kabelem. Toto řešení přináší nejen další výkon a rychlost, ale i zvýšenou odolnost systému proti rušení.

Integrace předprogramovaných modulů CAD / CAM software umožňuje automatický NESTING. Tato funkce přináší nejen úsporu pracovního času a zlepšuje řeznou účinnost, ale zejména minimalizuje množství odpadu čímž výrazně snižuje náklady celého výrobního procesu.

Laserový zdroj
Typ:
Katalogové číslo: I2000
Výrobce: IPG Photonics
Název: IPG 2000W
Optický výkon: 2000 W
Příkon: 12.00 kW (příkon laserového zdroje včetně chladiče)
Vlnová délka: 1065 nm
Hmotnost: 0 kg
Životnost: 100000 h.
Popis:

Vláknový laserový zdroj IPG 2000W

Stroj
Vnější rozměr: 8500 x 3000 x 1900 mm
Hmotnost: 10000 kg
Příkon bez zdroje: 0.00 kW (příkon laserového zdroje a chladiče uveden samostatně)
Max. rychlost pohybu: 196 m/min
Max. akcelerace: 2.8 G
Poziční přesnost: 0.03 mm
Opakovaná přesnost: 0.03 mm
Pohon: Servo motory
Převod hnací síly: Ozubené hřebeny
Pracovní teplota: 15 - 40 °C
Pracovní vlhkost: <90 %
Software: Beckhoff Power Automation
Grafické formáty: DXF, PLT, Ai, LXD, GBX, NC G-kód
Krytovaný stroj:

Tabulky nákladů na metr řezu

V přiložených tabulkách je možné k jednotlivým výkonům vláknových zdrojů dohledat náklady na 1 metr řezu. Aby bylo možné tato data připravit, bylo třeba náklady počítat na průběžný metr řezu maximální dostupnou rychlostí, tedy bez vlivu akceleračních parametrů daného typu stroje. Cena řezu se v tomto výpočtu skládá ze dvou základních parametrů – z ceny elektrické energie a z ceny spotřebovaného asistenčního plynu.

Cena energie

Cena elektrické energie se se vypočítává z průměrné ceny za 1kWh v České Republice, příkonu stroje a době řezu v uvedené délce jeden metr.

Cena plynu

Cena použitého asistenčního plynu tvoří běžně 80-90% z nákladů na řez a proto je velmi důležitá cena jeho pořízení. Asistenční plyn je možné pořizovat třemi základními způsoby – v jednotlivých tlakových lahvích, ve svazku či jako tekutý plyn, který se dodává buď v zásobníku Eurocell o velikosti běžné palety, nebo se čerpá do stacionárního zásobníku u zákazníka. Cena plynů je dle způsobu jejich dodávání opravdu velmi rozdílná, proto jsou uváděny náklad pro všechny 3 varianty. Nejnižší cenu nabízí vždy varianta tekutého plynu, která je však pro zákazníky využitelná pouze v případě, že je stroj využit po většinu dní v roce. Je to proto, že pokud se plyn ze zásobníku neodebírá, provede bezpečnostní elektronika nádrže přibližně jednou za den pročištění ventilu a odfouknutí části plynu. V případě ne příliš častého užívání stroje tak může docházet ke zvyšování nákladů ztrátami na plynu vzniklými.

Uvedené ceny plynů použité ve výpočtu jsou nastaveny dle hodnot, které jsme schopni zákazníkům aktuálně garantovat ve spojení s naším obchodním partnerem, společností LINDE. Jsou znatelně nižší než ceny v oficiálním ceníku tohoto dodavatele. Přesto je třeba podotknout, že dle informací od našich zákazníků je možné získat i ceny znatelně nižší.

Spotřební materiál laseru

Náklady na spotřební materiál nejsou ve výpočtu zahrnuty. K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu zjednodušení celého výpočtu a především minimálního vlivu, které by jejich zahrnutí na výslednou částku mělo.

Spotřební materiál vláknového laseru je tvořen při správném použití pouze dvěma položkami – tryskou a ochranným sklíčkem laserové hlavy. Tryska je při správném užití schopna bez výměny pracovat po dobu až 1000 pracovních hodin a její běžná cena se u nás pohybuje kolem 1.000 Kč bez DPH. Ochranné sklíčko laseru je náchylné na čištění, neboť při jeho použití bez očištění může snadno díky nečistotě dojít k jeho lokálnímu přehřátí procházejícím paprskem, následnému zakalení či prasknutí. Proto doporučujeme jeho pravidelné čištění při začátku pracovní směny s pomocí Izopropylalkoholu.  Při správném čištění je jeho životnost téměř neomezená – až 3000 hodin. Jeho aktuální cena je 2.690 Kč bez DPH.

Tryska i sklíčko tedy přispívají v součtu k nákladům částkou cca 2Kč na hodinu práci stroje. Z tohoto důvodu jsme nepovažovali za nutné tyto náklady do výpočtu zahrnout.

Další nezahrnuté náklady

Do nákladů nejsou zahrnuty výdaje, které nejsou přímo spojené s prováděným řezem – tedy náklady na zaměstnance, materiál či amortizaci stroje.

Ekonomická analýza provozu

V případě zájmu rádi zájemci o stroj zpracujeme celkovou ekonomickou analýzu provozu stroje. Při tvorbě takové analýzy potřebujeme od zákazníka získat několik dalších údajů a to zejména:

  • Výkres typu výrobku, na který bude analýza postavena.
  • Přesný typ stroje, o který má zákazník zájem
  • Typ materiálu, který se k výrobě používá

Ekonomická analýza provozu dokáže již do výpočtu dle použitého stroje zahrnout i parametr, nazývaný efektivita výrobního procesu. Tento parametr určuje procentuálně podíl doby, kdy laser efektivně řeže a doby kdy dochází k výměnám materiálu, přejezdům hlavy či dalším prostojům. Do řezné rychlosti se zde již nezahrnuje tabulková průběžná rychlost, ale dle komplexnosti vzorového dílu se tato rychlost upravuje o vliv akcelerace daného typu stroje. Tento parametr laicky řečenu určuje, o co se prodlouží doba řezu snižováním a následným obnovením rychlosti řezu při průchodu přes ostrý úhel ve výkresu.

Ekonomickou analýzou dokážeme zodpovědět hned několik otázek:

  • Kolik kusů vzorového typu výrobku dokážeme vyříznout za časový úsek (Směna, měsíc, rok…)?
  • Případně – jaký typ stroje potřebujeme, abychom vyrobily potřebný počet za jednotku času?
  • Pokud v současné době v kooperaci platíme za výřez xx Kč, za jak dlouho se nám vrátí investice do stroje?
  • Jaký výkon zdroje a vybavení stroje je pro naši výrobu nejvhodnější?

V případě, že máte o analýzu provozu laseru ve Vašem podniku zájem, neváhejte nás kontaktovat. Budeme se snažit připravit ji ve spolupráci s Vámi v co nejkratším termínu.

Další možnosti snížení nákladu na řez

V přiložené tabulce uvádíme náklady na řez s doporučeným typem asistenčního plynu pro daný typ materiálu. Z praxe však je třeba doplnit, že při nižších nárocích na kvalitu řezné hrany je možné provádět řezy některých materiálů i například se stlačeným vzduchem. Doba řezu bude delší, řezná hrana hrubší ale například pro následné svařování více než dostačující. U vzduchu je však třeba zajistit, že použitý stlačený vzduch bude mít nejenom dostatečný tlak, ale bude kompletně zbaven oleje a mechanických nečistot. Zbytky oleje v tlakovém vzduchu mohou snadno začít reagovat s kyslíkem v tlakovém vedení a způsobit požár.

Další možnost pro snížení nákladu na řez se nabízí u nerezového plechu, který se pro zachování maximální kvality řezné hrany běžně řeže za asistence dusíku. Dusík ochlazuje okolí řezu a především brání vzniku exotermické reakce, díky čemuž si řezná hrana zachová hladkost a barvu samotného materiálu. Při řezání s kyslíkem bude podobně jako u řezání se vzduchem hrana hrubší a tmavá, použití kyslíku však dovolí podstatné zvýšení řezné rychlosti i maximální síly materiálu, který je daný stroj schopen zpracovávat.

 

Řezné rychlosti vláknových laserů HSG

Výpočet nákladů na 1m řezu

 

 

Běžná dodací lhůta vláknových laserů je 10 - 14 týdnů od objednávky a zaplacení zálohy. Konkrétní doba dodání se může lišit podle konkrétního modelu a výbavy stroje.

O přesném termínu dodání je zákazník průběžně informován v závislosti na dopravě stroje.

V následujícím odkazu naleznete kompletní ceník vláknových laserů HSG.

 

Kompletní ceník vláknových laserů HSG

 

Ceny všech vláknových laserů obsahují:

   - kompletní CNC stroj ihned připravený k práci
   - průmyslové vodní chlazení laseru
   - zařízení pro odtah zplodin řezání
   - řídící PC včetně nezbytného SW pro řízení CNC stroje
   - dopravu a instalaci stroje v rámci ČR
   - školení obsluhy a údržby stroje
   - telefonickou podporu