Speciální stroje

Robotický systém pro laserové svařování | HS-YW600R

Robotický systém pro laserové svařování

Katalogové číslo: HS-YW600R
Doporučený výkon: 500 - 2200 W
Pracovní plocha: 600 x 370
Rychlost pohybu: 0 m/min.
Poziční přesnost: 0.05 mm
Výměnné stoly:
Doporučené zdroje:
Nechte si zpracovat cenové nabídky
včetně nákladů na provoz

Sada laserového HSG vybavení pro laserové sváření.

Sada obsahuje laserový zdroj YAG, vodní chlazení, laserovou hlavu na sváření, flexibilní 3D pracovní plochu a 6-osé robotické rameno. Tato laserová svářečka se běžně používá například na výrobu elektrického vybavení, hardwaru či automobilových součástek.

K sestavě lze navíc pořídit také CCD monitorovací systém, systém rozeznávání svárů nebo externí osu.

Laserový zdroj
Typ:
Katalogové číslo: J0500
Výrobce: JPT
Název: JPT 500W
Optický výkon: 500 W
Příkon: 4.00 kW (příkon laserového zdroje včetně chladiče)
Vlnová délka: 1065 nm
Hmotnost: 0 kg
Životnost: 80000 h.
Popis:

Laserový zdroj JPT 500W

Stroj
Vnější rozměr: 0 x 0 x 0 mm
Hmotnost: 127 kg
Příkon bez zdroje: 10.00 kW (příkon laserového zdroje a chladiče uveden samostatně)
Max. rychlost pohybu: 0 m/min
Max. akcelerace: 0.2 G
Poziční přesnost: 0.05 mm
Opakovaná přesnost: 0.01 mm
Pohon: ---
Převod hnací síly: ---
Pracovní teplota: 15 - 40 °C
Pracovní vlhkost: <90 %
Software: CypCUT Laser, Beckhoff Power Automation
Grafické formáty: DXF, PLT, Ai, LXD, GBX, NC G-kód
Krytovaný stroj:

Tabulky nákladů na metr řezu

V přiložených tabulkách je možné k jednotlivým výkonům vláknových zdrojů dohledat náklady na 1 metr řezu. Aby bylo možné tato data připravit, bylo třeba náklady počítat na průběžný metr řezu maximální dostupnou rychlostí, tedy bez vlivu akceleračních parametrů daného typu stroje. Cena řezu se v tomto výpočtu skládá ze dvou základních parametrů – z ceny elektrické energie a z ceny spotřebovaného asistenčního plynu.

Cena energie

Cena elektrické energie se se vypočítává z průměrné ceny za 1kWh v České Republice, příkonu stroje a době řezu v uvedené délce jeden metr.

Cena plynu

Cena použitého asistenčního plynu tvoří běžně 80-90% z nákladů na řez a proto je velmi důležitá cena jeho pořízení. Asistenční plyn je možné pořizovat třemi základními způsoby – v jednotlivých tlakových lahvích, ve svazku či jako tekutý plyn, který se dodává buď v zásobníku Eurocell o velikosti běžné palety, nebo se čerpá do stacionárního zásobníku u zákazníka. Cena plynů je dle způsobu jejich dodávání opravdu velmi rozdílná, proto jsou uváděny náklad pro všechny 3 varianty. Nejnižší cenu nabízí vždy varianta tekutého plynu, která je však pro zákazníky využitelná pouze v případě, že je stroj využit po většinu dní v roce. Je to proto, že pokud se plyn ze zásobníku neodebírá, provede bezpečnostní elektronika nádrže přibližně jednou za den pročištění ventilu a odfouknutí části plynu. V případě ne příliš častého užívání stroje tak může docházet ke zvyšování nákladů ztrátami na plynu vzniklými.

Uvedené ceny plynů použité ve výpočtu jsou nastaveny dle hodnot, které jsme schopni zákazníkům aktuálně garantovat ve spojení s naším obchodním partnerem, společností LINDE. Jsou znatelně nižší než ceny v oficiálním ceníku tohoto dodavatele. Přesto je třeba podotknout, že dle informací od našich zákazníků je možné získat i ceny znatelně nižší.

Spotřební materiál laseru

Náklady na spotřební materiál nejsou ve výpočtu zahrnuty. K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu zjednodušení celého výpočtu a především minimálního vlivu, které by jejich zahrnutí na výslednou částku mělo.

Spotřební materiál vláknového laseru je tvořen při správném použití pouze dvěma položkami – tryskou a ochranným sklíčkem laserové hlavy. Tryska je při správném užití schopna bez výměny pracovat po dobu až 1000 pracovních hodin a její běžná cena se u nás pohybuje kolem 1.000 Kč bez DPH. Ochranné sklíčko laseru je náchylné na čištění, neboť při jeho použití bez očištění může snadno díky nečistotě dojít k jeho lokálnímu přehřátí procházejícím paprskem, následnému zakalení či prasknutí. Proto doporučujeme jeho pravidelné čištění při začátku pracovní směny s pomocí Izopropylalkoholu.  Při správném čištění je jeho životnost téměř neomezená – až 3000 hodin. Jeho aktuální cena je 2.690 Kč bez DPH.

Tryska i sklíčko tedy přispívají v součtu k nákladům částkou cca 2Kč na hodinu práci stroje. Z tohoto důvodu jsme nepovažovali za nutné tyto náklady do výpočtu zahrnout.

Další nezahrnuté náklady

Do nákladů nejsou zahrnuty výdaje, které nejsou přímo spojené s prováděným řezem – tedy náklady na zaměstnance, materiál či amortizaci stroje.

Ekonomická analýza provozu

V případě zájmu rádi zájemci o stroj zpracujeme celkovou ekonomickou analýzu provozu stroje. Při tvorbě takové analýzy potřebujeme od zákazníka získat několik dalších údajů a to zejména:

  • Výkres typu výrobku, na který bude analýza postavena.
  • Přesný typ stroje, o který má zákazník zájem
  • Typ materiálu, který se k výrobě používá

Ekonomická analýza provozu dokáže již do výpočtu dle použitého stroje zahrnout i parametr, nazývaný efektivita výrobního procesu. Tento parametr určuje procentuálně podíl doby, kdy laser efektivně řeže a doby kdy dochází k výměnám materiálu, přejezdům hlavy či dalším prostojům. Do řezné rychlosti se zde již nezahrnuje tabulková průběžná rychlost, ale dle komplexnosti vzorového dílu se tato rychlost upravuje o vliv akcelerace daného typu stroje. Tento parametr laicky řečenu určuje, o co se prodlouží doba řezu snižováním a následným obnovením rychlosti řezu při průchodu přes ostrý úhel ve výkresu.

Ekonomickou analýzou dokážeme zodpovědět hned několik otázek:

  • Kolik kusů vzorového typu výrobku dokážeme vyříznout za časový úsek (Směna, měsíc, rok…)?
  • Případně – jaký typ stroje potřebujeme, abychom vyrobily potřebný počet za jednotku času?
  • Pokud v současné době v kooperaci platíme za výřez xx Kč, za jak dlouho se nám vrátí investice do stroje?
  • Jaký výkon zdroje a vybavení stroje je pro naši výrobu nejvhodnější?

V případě, že máte o analýzu provozu laseru ve Vašem podniku zájem, neváhejte nás kontaktovat. Budeme se snažit připravit ji ve spolupráci s Vámi v co nejkratším termínu.

Další možnosti snížení nákladu na řez

V přiložené tabulce uvádíme náklady na řez s doporučeným typem asistenčního plynu pro daný typ materiálu. Z praxe však je třeba doplnit, že při nižších nárocích na kvalitu řezné hrany je možné provádět řezy některých materiálů i například se stlačeným vzduchem. Doba řezu bude delší, řezná hrana hrubší ale například pro následné svařování více než dostačující. U vzduchu je však třeba zajistit, že použitý stlačený vzduch bude mít nejenom dostatečný tlak, ale bude kompletně zbaven oleje a mechanických nečistot. Zbytky oleje v tlakovém vzduchu mohou snadno začít reagovat s kyslíkem v tlakovém vedení a způsobit požár.

Další možnost pro snížení nákladu na řez se nabízí u nerezového plechu, který se pro zachování maximální kvality řezné hrany běžně řeže za asistence dusíku. Dusík ochlazuje okolí řezu a především brání vzniku exotermické reakce, díky čemuž si řezná hrana zachová hladkost a barvu samotného materiálu. Při řezání s kyslíkem bude podobně jako u řezání se vzduchem hrana hrubší a tmavá, použití kyslíku však dovolí podstatné zvýšení řezné rychlosti i maximální síly materiálu, který je daný stroj schopen zpracovávat.

 

Řezné rychlosti vláknových laserů HSG

Výpočet nákladů na 1m řezu

 

 

Běžná dodací lhůta vláknových laserů je 10 - 14 týdnů od objednávky a zaplacení zálohy. Konkrétní doba dodání se může lišit podle konkrétního modelu a výbavy stroje.

O přesném termínu dodání je zákazník průběžně informován v závislosti na dopravě stroje.

V následujícím odkazu naleznete kompletní ceník vláknových laserů HSG.

 

Kompletní ceník vláknových laserů HSG

 

Ceny všech vláknových laserů obsahují:

   - kompletní CNC stroj ihned připravený k práci
   - průmyslové vodní chlazení laseru
   - zařízení pro odtah zplodin řezání
   - řídící PC včetně nezbytného SW pro řízení CNC stroje
   - dopravu a instalaci stroje v rámci ČR
   - školení obsluhy a údržby stroje
   - telefonickou podporu