Our company

Prodejem to nezačíná...

S námi od začátku do konce

V dnešní uspěchané době se bohužel stává pravidlem, že dodavatel se o zákazníka vzorně stará pouze do chvíle vystavení faktury na dodávané zařízení, případně do její platby. Naše filozofie je však již dlouhé roky založena na vstřícném přístupu k zákazníkovi a Vaše spokojenost je pro nás tou nejvyšší odměnou. Zdá se to býti běžně
používanou frází? Ano, tuto infomaci se pravděpodobně dozvíte od každého dodavatele. Proto se nyní podívejme, jak celá dodávka zařízení probíhá. A pokud tomu bude ve Vašem případě jinak, neváhejte se obrátit přímo na vedení společnosti. Pokusíme se zajistit rychlou a účinnou nápravu.

 

Výběr vhodného technického řešení

Našim zákazníkům se plně věnujeme již od prvního kontaktu. Prvním krokem je vždy diskuze o potřebách a předpokladech klienta. Vždy je třeba brát při výběru stroje celou řadu faktorů. Jaké materiály se mají na stroji zpracovávat? V jakém rozměru se dodávají? Bude možné zajistit pro stroj dostatečný příkon, či nebude obtěžovat okolí svou hlučností? To je jenom část z dotazů, které se probírají již při prvním setkání se zákazníkem. Následuje zpravidla testování řezu či značení na zákazníkem dodaných vzorcích a doporučení zařízení, které je pro potřeby dané výroby nejvhodnější.

 

Zajistění financování

Pořízení stroje bývá v některých případech nákladnou záležitostí, kterou je třeba finančně zajistit. Ve spojení s našimi partnery jsme schopni našim zákazníkům pomoci s vyřízením leasingu případně úvěru na vybrané zařízení rychle a za výhodných podmínek. Naším partnerem je společnost ČSOB Leasing - firma s jistotou a tradicí spolehlivých služeb.

 

Doprava stroje

V ceně každého stroje, jehož rozměry vyžadují převoz nákladním autem, je automaticky zahrnuta i doprava k zákazníkovi na území České Republiky.V případě dodávky na Slovensko je účtována pouze doprava z hranic ČR. U skladových strojů se doprava zajišťuje z našeho skladu v Úvalech u Prahy, u zakázkových a rozměrných strojů je
doprava zajišťována přímo z celního skladu. U vyložení stroje je vždy přítomen minimálně jeden náš technik.

 

Umístění a kompletace stroje

Po přepravě na místo je stroj vyložen a umístěn na finální místo. U většiny strojů jsme schopni vše zajistit vlastními silami, pouze ve výjměčných případech, jako je například instalace velkého stroje mimo území ČR, požádáme zákazníka o spolupráci při zajištění manipulační techniky v místě instalace. Některé rozměrné stroje jsou při dopravě částečně demontovány aby se zabránilo jejich poškození. Sestavení celého stroje je záležitost našich zkušených
pracovníků. Dle typu instalace tvoří tým 1-4 technici.

 

Připojení sítí a technických plynů

Připojení stroje k elektrické síti tak, aby zařízení bylo bezpečné a v souladu s evropskými normami není vždy zcela triviální záležitost. Proto je instalacím strojů, jejichž povaha to vyžaduje, vždy přítomen náš elektrikář. Při instalaci zároveň probíhá i připojení případného přívodu tlakového vzduchu a dalších technických plynů. Po doplnění případných provozních kapalin je celý stroj je zapojen a otestován. U laserů provádíme vždy po převozu nové zaměření optické soustavy

 

Zaškolení obsluhy

Po zprovoznění stroje následuje zaškolení jeho obsluhy. Během školení je obsluha seznámena se základní obsluhou a údržbou stroje, bezpečnostními předpisy a přípravou dat pro řízení. Vždy se snažíme zaškolení vézt s ohledem na  plánované budoucí využití celého zařízení tak, aby zákazník mohl stroj ihned začít používat. U menších strojů je možné celou instalaci a zaškolení provádět během jediného dne, u složitějších zařízení se zaškolení obsluhy provádí samostatně v jiný, předem dohodnutý den.

 

Podpis předávacího protokolu

Předávací protokol stroje je dokument, jehož podpisem začíná na zařízení plynout záruční lhůta. V rámci předávacího protokolu zákazník volí také způsob, jakým budou následně vykonávány záruční opravy - viz. další odstavec. Zároveň stvrzuje převzetí zařízení a jeho funkčnost. V případě, že stroj obsahuje závady nebránící v provozu, je možné tyto v protokolu uvést. Jedná se zpravidla o kosmetické vady způsobené dopravou. Zároveň zákazník potvrzuje seznámení s bezpečnostními předpisy a reklamačním řádem dodavatele, který je součástí předávacího protokolu. Poslední částí protokolu je servisní deník, který obsahuje záznamy o servisních návštěvách.

 

 

Spolupráce 4ISP s.r.o. a HSG

K prvnímu kontaktu mezi společnostmi 4ISP a HSG došlo již v roce 2012 a v létě 2013 byl v ČR instalován první vláknový řezací laser od této značky. V roce 2015 byl stroj HS-M3015B prezentován v rámci mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a dnes, s odstupem jednoho roku můžeme říci, že tato prezentace byla mimořádně úspěšná. V současné době se již v České Republice nachází 11 instalovaných vláknových laserů a další zařízení jsou na cestě ke svým novým majitelům. Díky úspěšné spolupráci jsme v roce 2015 získali exkluzivitu na dodávky laserů HSG na území České a Slovenské republiky, která byla v roce 2016 rozšířena i na oblast Polska a Německa. Po spuštění nového předváděcího centra EURAZIO v Modleticích u Prahy očekáváme postupné rozšíření tohoto kontraktu na celou oblast Evropské Unie.

               Stroje jsou zákazníky hodnocení velmi dobře a těší nás, že podobně jsou hodnoceny i servisní služby 4ISP s.r.o. Pokud má potencionální zákazník zájem, rádi zprostředkujeme kontakt s některým uživatelem námi dodaného stroje, se kterým již delší dobu spolupracujeme.