Instalace

Doprava stroje

V ceně každého stroje, jehož rozměry vyžadují převoz nákladním autem, je automaticky zahrnuta i doprava k zákazníkovi na území České Republiky.V případě dodávky na Slovensko je účtována pouze doprava z hranic ČR. U skladových strojů se doprava zajišťuje z našeho skladu v Úvalech u Prahy, u zakázkových a rozměrných strojů je
doprava zajišťována přímo z celního skladu. U vyložení stroje je vždy přítomen minimálně jeden náš technik.

 

Umístění a kompletace stroje

Po přepravě na místo je stroj vyložen a umístěn na finální místo. U většiny strojů jsme schopni vše zajistit vlastními silami, pouze ve výjměčných případech, jako je například instalace velkého stroje mimo území ČR, požádáme zákazníka o spolupráci při zajištění manipulační techniky v místě instalace. Některé rozměrné stroje jsou při dopravě částečně demontovány aby se zabránilo jejich poškození. Sestavení celého stroje je záležitost našich zkušených
pracovníků. Dle typu instalace tvoří tým 1-4 technici.

 

Připojení sítí a technických plynů

Připojení stroje k elektrické síti tak, aby zařízení bylo bezpečné a v souladu s evropskými normami není vždy zcela triviální záležitost. Proto je instalacím strojů, jejichž povaha to vyžaduje, vždy přítomen náš elektrikář. Při instalaci zároveň probíhá i připojení případného přívodu tlakového vzduchu a dalších technických plynů. Po doplnění případných provozních kapalin je celý stroj je zapojen a otestován. U laserů provádíme vždy po převozu nové zaměření optické soustavy

 

Zaškolení obsluhy

Po zprovoznění stroje následuje zaškolení jeho obsluhy. Během školení je obsluha seznámena se základní obsluhou a údržbou stroje, bezpečnostními předpisy a přípravou dat pro řízení. Vždy se snažíme zaškolení vézt s ohledem na  plánované budoucí využití celého zařízení tak, aby zákazník mohl stroj ihned začít používat. U menších strojů je možné celou instalaci a zaškolení provádět během jediného dne, u složitějších zařízení se zaškolení obsluhy provádí samostatně v jiný, předem dohodnutý den.

 

Podpis předávacího protokolu

Předávací protokol stroje je dokument, jehož podpisem začíná na zařízení plynout záruční lhůta. V rámci předávacího protokolu zákazník volí také způsob, jakým budou následně vykonávány záruční opravy - viz. další odstavec. Zároveň stvrzuje převzetí zařízení a jeho funkčnost. V případě, že stroj obsahuje závady nebránící v provozu, je možné tyto v protokolu uvést. Jedná se zpravidla o kosmetické vady způsobené dopravou. Zároveň zákazník potvrzuje seznámení s bezpečnostními předpisy a reklamačním řádem dodavatele, který je součástí předávacího protokolu. Poslední částí protokolu je servisní deník, který obsahuje záznamy o servisních návštěvách.