Ke stažení

Informace k řezným rychlostem a kvalitě řezu

Kvalita řezu materiálu a aktuální řezná rychlost je definována celou řadou parametrů, mezi něž patří například aktuální teplota a vlhkost v prostředí, teplota materiálu, chemické složení materiálu, nahřátí optické trasy ale i stáří laserového vláknového zdroje. Samotný řez pak probíhá součtem několika fyzikálních procesů. U běžné oceli při řezu s kyslíkem dochází k hoření uhlíku v materiálu, které je asistenčním plynem podporováno. V ideálním případě dojde k plnému spálení uhlíku a odpaření ostatních prvků v materiálu. Není-li výkon zdroje dostatečný, zbytkový uhlík a ostatní prvky jsou pouze roztaveny a tlakem asistenčního plynu vytlačeny na spodní stranu řezu, kde v takovém případě vznikne tzv. grot, který může být třeba mechanicky odstraňovat.

 

Pro řezání běžné oceli je možné využívat i běžného vzduchu. Řezná rychlost oproti hodnotám v tabulce poklesne o cca 10-20%. Náklady na provoz potřebného kompresoru jsou však vždy výrazně nižší v porovnání s náklady na tlakový kyslík. Je však důležité používat pouze schválené typy kompresorů s ohledem na dokonalé odstranění oleje a dosažení dostatečného tlaku. V případě zájmu nás neváhejte s požadavkem na vhodný kompresor kontaktovat.

 

Při řezu nerezové oceli se pro zachování parametrů materiálu používá jako asistenčního plynu dusíku. Tento inertní plyn zabraňuje hoření obsaženého uhlíku, a proto je potřebný výkon výrazně vyšší než při řezu s využitím kyslíku. Výkon zdroje zajišťuje v ideálním případě kompletní odpaření materiálu. V reálných podmínkách, kdy výkon laserového zdroje není neomezený, pro danou sílu materiálu dochází zpravidla ke kombinaci odpaření materiálu a jeho tavení a vytlačení asistenčním plynem z řezu. Proto i v tomto případě může na spodní straně řezu vznikat efekt grotu, jehož velikost záleží na kombinaci výkonu zdroje, řezné rychlosti a tlaku asistenčního plynu.

 

Jak již bylo zmíněno, pro řez nerezové oceli se využívá dusíku. Důvodem je zachování uhlíku v okrajích řezu. Při použití nižší čistoty plynu než 5.0 může docházet ke snižování obsahu uhlíku na stěnách řezné hrany, čímž ocel ztrácí své antikorozní vlastnosti. Pro úplnost je třeba dodat, že nerezovou ocel je možné dělit i s použitím kyslíku, kdy jsou řezné parametry srovnatelné s tabulkou na běžnou ocel a náklady na řez jsou vzhledem k výrazně nižšímu tlaku kyslíku podstatně nižší. Tato technologie je však vhodná pouze při následné povrchové úpravě materiálu, kdy nevadí zmíněná ztráta antikorozních vlastností.

 

Pro řezy barevných kovů, které neobsahují uhlík, se jako asistenční plyn využívá zpravidla také dusík, nicméně v takovém případě je plyn využíván výhradně k vytlačení roztaveného materiálu z řezné spáry, proto lze s úspěchem používat i další plyny, včetně vzduchu. Tabulku orientačních řezných rychlostí pro hliník, měď a mosaz Vám na vyžádání rádi poskytneme.

 

Barevná škála v tabulce slouží pro základní orientaci při výběru vhodného stroje. Zelená pole označují stav, kdy bude s velkou pravděpodobností možné výpalek použít pro další výrobu bez úprav - průměrná výška grotu by neměla přesáhnout 0,2mm. Pole ve žluté oblasti označují stav, kdy je před další použitím vhodné výpalek opracovat automatickou povrchovou bruskou, kterou také naleznete v naší nabídce. Červená pole označují stav na hranici možností zdroje, kdy je výpalek třeba před dalším technologickým procesem mechanicky zbavit otřepů a zbytků roztaveného materiálu v množství, které již není vhodné pro proces automatické povrchové brusky.

 

Doporučujeme před finálním výběrem zdroje vždy provézt testování na Vašem materiálu na některém z předváděcích či zákaznických strojů. Uvedené testování Vám rádi zajistíme.

 

Tabulku řezných rychlostí si můžete prohlédnout zde.

 

Ovládací programy

Níže si můžete stáhnout aktuální a otestované verze ovládacích programů pro lasery HSG.

 


Soubory ke stažení