Specjalne maszyny

 
6 osý 3D robot s ramenem 3000 mm | HS-R30A
R0A-2 R0A-1 R0A-4

6 osiowy robot 3D 3000 mm

Numer katalogowy: HS-R30A
Doporučené výkony: 300 - 2200 W
Obszar roboczy: 600 x 370
Prędkość przemieszczania: 40 m/min.
Dokładność pozycjonowania: 0.05 mm
Stoły wymienne:
Zalecane środki:
Pozwól nam zaprojektować cytat,
w tym kosztów operacyjnych.

Uniwersalnego robota 3D ramean długości 3000 mm i o maksymalnej wydajności 30 kg ramienia. Dokładność pozycjonowania z ramienia robota wynosi +/- 0,05 mm. Robot posiada łącznie 6 osiach roboczych, które umożliwiają ruch wysokiej varibalitu.

Robot może być zamontowany na podłogi, ścian i sufitu.


Charakterystyka techniczna poszczególnych osiach

Axis 1 ±185°
Axis 2 +35°/-135°
Axis 3 +158°/-120°
Axis 4 ±350°
Axis 5 ±119°
Axis 6 ±350°
Źródło laserowe
Typ źródła:
Numer katalogowy: J0300
Producent: JPT
Nazva: JPL 300W
Moc optyczna: 300 W
Pobór mocy: 3.50 kW (Zużycie źródeł laserowych tym radiatorem)
Długość fali: 1065 nm
Waga: 0 kg
Žywotność: 80000 h.
Opis:

Fiber laser JPT 300W

Maszyna
Wymiar zewnętrzny: 7000 x 4600 x 3100 mm
Waga: 8000 kg
Wejście bez źródła laserowego: 10.00 kW (Źródło lasera Moc i radiator są wymienione osobno)
Prędkość przemieszczania: 40 m/min
Przyśpieszenie: 0.3 G
Dokładność pozycjonowania: 0.05 mm
Dokładność powtarzania: 0.05 mm
Napęd: Silniki krokowe
Przekazanie władzy: śruby kulowe
Temperatura robocza: 15 - 40 °C
Wilgotność powietrza: <90 %
Oprogramowanie: CypCUT Laser, Beckhoff Power Automation
Formaty graficzne: DXF, PLT, Ai, LXD, GBX, NC G-kód
Maszyna z pokrywą:

Tabele zawierające koszty wykonania jednego metra cięcia

W załączonych tabelach podane są koszty wykonania jednego metra cięcia dla poszczególnych mocy laserów światłowodowych. Dane zostały opracowane w oparciu o koszty wykonania jednego metra cięcia z maksymalną osiągalną prędkością, bez uwzględnienia parametrów akceleracji danego typu urządzenia. Koszty wykonania cięcia zawierają dwa podstawowe składniki - koszty zużycia energii elektrycznej i gazu ochronnego

Koszty zużycia energii

Koszty energii elektrycznej obliczone zostały na podstawie przeciętnej ceny 1 kWh energii elektrycznej w Republice Czeskiej, poboru mocy urządzenia i czasu wykonania cięcia o długości jednego metra.

Koszty zużycia gazu

Koszty zużycia gazu ochronnego tworzą zwykle 80-90% kosztów wykonania cięcia i dlatego istotną rolę odgrywa jego cena. Do dyspozycji są trzy główne sposoby dostawy gazu ochronnego - w samodzielnych butlach ciśnieniowych, w wiązkach albo jako gaz płynny dostarczany w zbiorniku Eurocell o standardowych wymiarach palety albo dostarczany do stałego zbiornika klienta.  Ze względu na duże różnice poszczególnych sposobów dostawy podane zostały koszty dla wszystkich trzech opcji. Najniższą cenę można osiągnąć zawsze w wypadku zastosowania gazu płynnego. Zastosowanie tej opcji uwarunkowane jest eksploatacją maszyny w zakresie większości dni w roku. Gdy gaz nie jest odprowadzany ze zbiornika, wtedy elektroniczny układ bezpieczeństwa wykonuje w przybliżeniu jeden raz na dzień oczyszczenie zaworu przez odprowadzenie części gazu. W sytuacji nieregularnej eksploatacji maszyny może więc dochodzić do wzrostu kosztów straty gazu.

Ceny gazów uwzględnione w obliczeniach zostały określone na poziomie, jaki jesteśmy zdolni naszym klientom zagwarantować wspólnie z naszym partnerem handlowym, firmą LINDE. Poziom cen jest znacznie niższy, niż ceny podane w oficjalnym cenniku tego dostawcy. Dodatkowo nasi klienci informują nas, że osiągają jeszcze znacznie niższych cen.

Materiały eksploatacyjne dla lasera

Koszty materiałów eksploatacyjnych nie zostały w obliczeniach uwzględnione. Powodem było uproszczenie całego obliczenia, a w szczególności ich minimalny wpływ na koszty.

Materiały eksploatacyjne lasera światłowodowego zawierają w razie właściwej eksploatacji dwie pozycje - koszty dyszy i szkieł ochronnych głowicy laserowej. Pod warunkiem właściwej eksploatacji, dysza może bez wymiany przepracować 1000 godzin roboczych, a jej zwykła cena u nas kształtuje się w okolicach 1.000 CZK netto. Szkiełko ochronne lasera wymaga właściwego czyszczenia, w odwrotnym wypadku jego zanieczyszczenia mogą spowodować lokalne podwyższenie temperatury podczas przechodzenia wiązki przez szkło, co skutkować może jego zmętnieniem albo pęknięciem. Dlatego zalecane jest regularne czyszczenie szkła za pomocą Izopropylalkoholu na początku zmiany.  Pod warunkiem prawidłowego czyszczenia jego żywotność jest prawie nieograniczona i wynosi 3000 godzin. Jego aktualna cena wynosi 2.690 CZK netto.

Dysza i szkiełko przyczyniają się więc razem do kosztów kwotą ok. 2 CZK za godzinę pracy urządzenia. Z tego powodu nie uwzględniliśmy więc tych kosztów w naszych obliczeniach.

Pozostałe nieuwzględnione koszty

Koszty nie obejmują również pozycji, które nie są bezpośrednio związane z wykonywanym cięciem - czyli koszty płaca pracowników, koszty materiału i amortyzacji urządzenia.

Analiza ekonomiczna eksploatacji

W razie zainteresowania chętnie przygotujemy dla podmiotów zainteresowanych zakupem urządzenia analizę ekonomiczną eksploatacji urządzenia. W celu opracowania takiej analizy zazwyczaj prosimy klienta o podanie również innych informacji, w szczególności chodzi o:

  • rysunek produktu, który uwzględni analiza,
  • dokładny typ urządzenia, którego zakupem klient jest zainteresowany,
  • typ materiału stosowanego do produkcji.

Podczas opracowania analiza ekonomiczna eksploatacji urządzenia zostaje uwzględniony również parametr wydajności procesu obróbki. Wydajność procesu obróbki, wyrażona w procentach, określa stosunek czasu właściwego cięcia do czasu wymiany materiału, przemieszczania głowicy i pozostałych przerw. Prędkość cięcia w tym wypadku nie jest uwzględniana na poziomie prędkości nominalnej, ale na poziomie skorygowanym o wpływ akceleracji danego typu maszyny w stosunku do elementu poddawanego obróbce. W uproszczeniu można powiedzieć, że parametr oznacza wydłużenie czasu cięcia w wyniku zwolnienia i ponownej akceleracji cięcia podczas przejścia przez kąt ostry.

Za pomocą analizy ekonomicznej możemy uzyskać odpowiedź na kilka pytań:

  • Ile sztuk danego produktu jesteśmy zdolni wykonać w określonym odcinku czasu (zmiana, miesiąc, rok ...)?
  • Ewentualnie: jaki typ urządzenia potrzebujemy do produkcji określonej ilości w określonym czasie?
  • Jeśli obecnie podwykonawcom płacimy za wykonanie cięcia określoną sumę CZK, to za jaki czas zwróci się nam inwestycja?
  • Jaka moc lasera i akcesoria są dla naszej produkcji najbardziej odpowiednie?

W razie zainteresowania analizą eksploatacji lasera w Państwa zakładzie, prosimy o kontakt z nami. Analizę postaramy się przygotować wspólnie z Państwem w jak najkrótszym czasie.

Pozostałe możliwości obniżenia kosztów cięcia

W załączonej tabeli podajemy koszty wykonania cięcia z zalecanym gazem ochronnym dla danego rodzaju materiału. Na podstawie doświadczeń praktycznych należy dodać, iż gdy wymagania dotyczące jakości krawędzi cięcia nie są zbyt wysokie, to wtedy można podczas obróbki niektórych materiałów zastosować również sprężone powietrze. Czas cięcia wydłuży się, krawędź będzie bardziej szorstka, ale na przykład dla nawiązującego spawania będzie wystarczająca. W takim wypadku należy zapewnić, by sprężone powietrze miało odpowiednie ciśnienie i nie zawierało żadnego oleju i zanieczyszczeń mechanicznych. Resztki oleju w sprężonym powietrzu mogą łatwo reagować z tlenem w układzie ciśnieniowym, co może doprowadzić do powstania pożaru.

Pozostałe możliwości obniżenia kosztów dotyczą blach nierdzewnych, gdzie bez obniżenia jakości krawędzi można zastosować azot. Azot schładza miejsce cięcia, a przede wszystkim zapobiega powstawaniu reakcji egzotermicznej, w wyniku czego krawędź cięcia zachowuje gładkość i kolor materiału. W razie zastosowania tlenu, jak również w razie zastosowania powietrza, krawędź będzie bardziej szorstka i ciemna. Zastosowanie tlenu umożliwi jednak wyraźne zwiększenie prędkości i maksymalnej grubości materiału poddawanego obróbce.

 

Kalkulacja kosztów wykonania 1 m cięcia

Prędkości cięcia laserów światłowodowych HSG

Normalny czas dostawy laserów światłowodowych jest 10-14 tygodni od zamówienia i wpłaty zaliczki. Szczególny czas dostawy może się różnić w zależności od modelu i wyposażenia maszyn.

Dokładny termin dostawy, klient jest informowany, w zależności od maszyny drogowe.

W poniższym linku dla pełnego cenniku laserów światłowodowych HSG.

Kompletny cennik włókna Lasery HSG


Ceny wszystkich laserów światłowodowych obejmują:

    - Kompletna maszyna CNC jest natychmiast gotowy do pracy
    - Laser chłodzenia wody przemysłowej
    - Sprzęt do wydobycia cięcia spalin
    - Sterowanie PC, łącznie z niezbędnym oprogramowaniem dla maszyn CNC
    - Transport i instalacja sprzętu w Republice Czeskiej (transport za granicę z opłatą)
    - Szkolenie i utrzymanie personel,
    - Telefoniczna pomoc techniczna