Instalacja

Transport maszyny

W cenie każdej maszyny, której wymiary wymagają transportu za pomocą samochodu ciężarowego, automatycznie wliczony jest również transport do klienta na terytorium Republiki Czeskiej. W razie transportu na Słowację rozliczany jest tylko transport z granicy Republiki Czeskiej. W razie maszyn magazynowych transport zabezpieczany jest z naszego magazynu w Uvalach koło Pragi, w razie maszyn na zlecenie i o dużych wymiarach transport
jest realizowany bezpośrednio z magazynu celnego. Podczas rozładunku maszyny zawsze obecny jest co najmniej jeden nasz technik.

 Umieszczenie i kompletacja maszyny.

Po przywiezieniu maszyny na miejsce dochodzi do rozładunku i umieszczenia w miejscu końcowym. Dla większości maszyn jesteśmy zdolni wszystko załatwić w własnym zakresie, tylko w wyjątkowych przypadkach, jakimi są na przykład instalacja wielkiej maszyny poza terytorium Republiki Czeskiej, zwracamy się do klienta z prośbą o zapewnienie techniki manipulacyjnej w miejscu instalacji. Niektóre maszyny o wielkich wymiarach są podczas transportu częściowo rozłożone, by zapobiec ich uszkodzeniu. Montaż kompletnej maszyny to sprawa naszych doświadczonych
pracowników. W zależności na typie w skład zespołu wchodzi 1 do 4 techników.

 Podłączenie sieci i gazów technicznych

Podłączenie maszyny do sieci elektrycznej, by urządzenie było bezpieczne i zgodne z normami europejskimi nie jest zawsze banalną sprawą. Dlatego podczas instalacji maszyny, których charakter tego wymaga, zawsze obecny jest nasz elektryk. Podczas instalacji jednocześnie odbywa się także podłączenie ewentualnego przyłącza powietrza ciśnieniowego i innych gazów technicznych. Po uzupełnieniu ewentualnych płynów eksploatacyjnych kompletna maszyna jest podłączona i poddana testom. W wypadku laserów wykonujemy zawsze po dostawie pomiar systemu optycznego

 Przeszkolenie obsługi

Po wprowadzeniu maszyny do eksploatacji odbywa się przeszkolenie jego obsługi. Podczas szkolenia obsługa obeznajmiona jest z podstawową obsługą i utrzymaniem maszyny, przepisami bezpieczeństwa i przygotowaniem danych sterowania. Zawsze staramy się prowadzić przeszkolenie z uwzględnieniem zakładanego przyszłego zastosowania całego urządzenia w taki sposób, by klient był zdolny natychmiast rozpocząć używanie maszyny. W wypadku mniejszych maszyn można całą instalację i przeszkolenie wykonywać w trakcie jednego dnia, w wypadku bardziej skomplikowanych urządzeń przeszkolenie obsługi wykonuje się samodzielnie w innym, uprzednio uzgodnionym dniu.

 Podpis protokołu odbioru

Protokół odbioru maszyny to dokument, przez którego podpisanie rozpoczyna się bieg okresu gwarancji. W ramach protokołu odbioru klient wybiera również sposób, w jaki będą wykonywane potem naprawy gwarancyjne - zob. następny ustęp. Również potwierdza odbiór urządzenia i jego funkcyjność. Jeżeli maszyna wykazuje usterki, które nie zabraniają jej eksploatacji, można je wyznaczyć w protokole. Chodzi zazwyczaj o wady kosmetyczne powstałe na skutek transportu. Jednocześnie klient potwierdza, że zapoznał się z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem reklamacji dostawcy, który wchodzi w skład protokołu odbioru. Ostatnią częścią protokołu jest dziennik serwisowy, który zawiera zapisy o wizytach serwisowych.