ISO

 

W roku 2013 skupiliśmy się na udoskonaleniu procesów wewnętrznych, bezpieczeństwie pracy i rozdzieleniu kompetencji w firmie. Wynik przyniósł swoje owoce i jesienią 2013 r. otrzymaliśmy certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. W roku 2016 pomyślnie obroniliśmy obydwa znaki.