Kombinované řezání

 
g3015c5
g3015c3 g3015c4

Profesionální laser pro řezání plechů a profilů 3000 x 1500 / 3000 mm

Katalogové číslo: HS-G3015B-F30
Doporučený výkon: 500 - 4000 W
Pracovní plocha: 3000 x 1500
Rychlost pohybu: 120 m/min.
Délka rotační osy: 3000 mm
Poziční přesnost: 0.05 mm
Výměnné stoly:
Doporučené zdroje:
Nechte si zpracovat cenové nabídky
včetně nákladů na provoz

HS-G3015B-F30 je určený pro zpracování profilového materiálu v délce 3000mm o průměru do 150mm a zároveň pro zpracování plošného materiálu v rozměru max. 3000x1500mm.

                Konstrukce plošné části stroje vychází z  typu HS-G3015C s pohonem zajištěným kombinací servomotorů a systému ozubeného hřebenu a pastorku. Tento systéme dovoluje dosahovat vysoké přesnosti 0.05mm a zároveň vysoké rychlosti a povoleného akceleračního zrychlení 1.5G. Výhody této kombinace se projeví především při zpracování tvarově složitých objektů, kdy je efektivita práce ve srovnání s řadou M vyšší až o 40 %. Zařízení je vybaveno pevným stolem s pracovní plochou 3000x1500mm.

                Druhá část stroje určena pro zpracování profilů do délky 3000 mm a průměru 150 mm. Je zde využit mimořádně přesný princip trubkového laseru, kdy je materiál posunován zadním sklíčidlem v přesně řízeném vozíku skrze přední sklíčidlo až pod řezací hlavu. V této verzi stroje jsou obě sklíčidla dodávána v mechanickém provedení.

                Stroj je ovládám dvojicí programů CypCut – pro plošné řezání – a CypCut tube pro řezání profilové. Zdrojová data pro plošné řezání jsou importována v nejrozšířenějším formátu .dxf, který je možné generovat z celé řady programů. Pro profilové řezání se pak data dodávají ve formátu .iges. Pro přípravu dat pro profilové řezání doporučujeme program Solidworks, s nímž výrobce garantuje plnou kompatibilitu. Oba programy pro řízení laseru Vám dodáme ve dvou licencích, z nichž jedna je nainstalována přímo na stroji a druhá je určena pro případnou přípravu dat mimo zařízení. Programové vybavení je plně lokalizované do českého jazyka.

                Stroj je dodáván v nekrytovaném provedení, které je v případě vláknového laseru plně v souladu s evropskou legislativou. Energie z laserového zdroje není do místa řezu dopravována systémem zrcadel, jak tomu bylo u starších CO2 laserů, ale optickým vláknem v pancéřovaném kabelu. Toto řešení představuje výrazné zjednodušení obsluhy a seřizování stroje, zvýšení jeho spolehlivosti a odolnosti proti otřesům v průmyslovém provozu.

 

Šasi stroje je samostatně neprodejné, pouze s vybraným laserovým zdrojem.

 

Díky naší cenové politice zahrnuje cena samotný stroj, jeho dopravu k zákazníkovi v rámci ČR bez navýšení ceny, odbornou instalaci a zprovoznění stroje a zaškolení obsluhy – hlavní školení probíhá ihned po instalaci zařízení v délce cca 8 hodin, druhou část školení pak provádíme bezplatně po cca třiceti dnech od předání stroje.

Zákazníci mimo území ČR získají shodné služby, hradí však náklady na dopravu stroje na místo určení z hranic České republiky. Tyto náklady se vždy snažíme udržet na přijatelné úrovni a rádi Vám na dotaz potvrdíme závaznou kalkulací.

 

Uvedená cena stroje zahrnuje:

 • Pořízení stroje s vybraným laserovým zdrojem
 • Dopravu k zákazníkovi na jakoukoliv adresu v ČR
 • Kompletní instalaci zařízení a připojení na elektrickou energii a plyny
 • Zaškolení obsluhy v délce max. 12 hodin
  • První část zaškolení se provádí ihned po dokončení instalace v délce cca 8 hodin
  • Druhá část zaškolení se provádí po cca třiceti dnech provozu stroje
 • Technickou podporu v češtině či angličtině
 • 2 licence programu CypCut Tube – jedna ve stroji, jedna pro připadnou potřebu přípravy dat

 

 

Popis výroby chasi vláknových strojů

 

Při výrobě je šasi CNC stroje nejprve zahřáto na teplotu 600°C a následně pozvolně ochlazováno podle předem nastaveného schématu po dobu 24 hodin v chladicím boxu. Opracování pak probíhá na speciální frézce o délce 8 metrů. Veškeré sváry jsou prováděny výhradně pod ochrannou atmosférou. Díky tomuto postupu lze u stroje garantovat dlouhou životnost bez mechanických deformací.

Ve srovnání s ostatními typy laserů mají vláknové lasery (také někdy jako fiber / fibre lasery) nejvyšší účinnost (CO2 laser – 10 %, YAG laser – 2 %, vláknový laser – 30~35 %). Zároveň díky vedení laserového paprsku optickým vláknem nepotřebují složitou vnitřní optiku náročnou na seřizování ani další pohyblivé vnitřní části. Vláknové lasery tak mají nízké provozní i servisní náklady a zároveň velmi vysokou životnost až 80-100 tisíc hodin. Při porovnání s konvenčními CO2 lasery mají vláknové lasery vyšší hustotu energie laserového paprsku (= energie paprsku laseru je soustředěna na menší plochu). Díky tomu mají vláknové lasery mnohem menší šíři řezu s ostrými okraji. To umožňuje přesné řezání i velmi jemných struktur. Několikanásobně vyšší řezná rychlost pak zajišťuje menší teplotní zásahy v okolí místa řezu a minimalizuje případné deformace materiálu vlivem tepla.

 

 

 

Laserový zdroj
Typ:
Katalogové číslo: J0500
Výrobce: JPT
Název: JPT 500W
Optický výkon: 500 W
Příkon: 4.00 kW (příkon laserového zdroje včetně chladiče)
Vlnová délka: 1065 nm
Hmotnost: 0 kg
Životnost: 80000 h.
Popis:

Laserový zdroj JPT 500W

Stroj
Vnější rozměr: 8500 x 3000 x 1900 mm
Hmotnost: 5000 kg
Příkon bez zdroje: 11.90 kW (příkon laserového zdroje a chladiče uveden samostatně)
Max. rychlost pohybu: 120 m/min
Max. akcelerace: 1.5 G
Max. průměr rot.dílce: 150 mm
Min. průměr rot. dílce: 40 mm
Poziční přesnost: 0.05 mm
Opakovaná přesnost: 0.05 mm
Pohon: Servo motory
Převod hnací síly: Ozubené hřebeny
Pracovní teplota: 15 - 40 °C
Pracovní vlhkost: <90 %
Software: CypCUT Laser, Beckhoff Power Automation
Grafické formáty: DXF, PLT, Ai, LXD, GBX, NC G-kód
Krytovaný stroj:

Tabulky nákladů na metr řezu

V přiložených tabulkách je možné k jednotlivým výkonům vláknových zdrojů dohledat náklady na 1 metr řezu. Aby bylo možné tato data připravit, bylo třeba náklady počítat na průběžný metr řezu maximální dostupnou rychlostí, tedy bez vlivu akceleračních parametrů daného typu stroje. Cena řezu se v tomto výpočtu skládá ze dvou základních parametrů – z ceny elektrické energie a z ceny spotřebovaného asistenčního plynu.

Cena energie

Cena elektrické energie se se vypočítává z průměrné ceny za 1kWh v České Republice, příkonu stroje a době řezu v uvedené délce jeden metr.

Cena plynu

Cena použitého asistenčního plynu tvoří běžně 80-90% z nákladů na řez a proto je velmi důležitá cena jeho pořízení. Asistenční plyn je možné pořizovat třemi základními způsoby – v jednotlivých tlakových lahvích, ve svazku či jako tekutý plyn, který se dodává buď v zásobníku Eurocell o velikosti běžné palety, nebo se čerpá do stacionárního zásobníku u zákazníka. Cena plynů je dle způsobu jejich dodávání opravdu velmi rozdílná, proto jsou uváděny náklad pro všechny 3 varianty. Nejnižší cenu nabízí vždy varianta tekutého plynu, která je však pro zákazníky využitelná pouze v případě, že je stroj využit po většinu dní v roce. Je to proto, že pokud se plyn ze zásobníku neodebírá, provede bezpečnostní elektronika nádrže přibližně jednou za den pročištění ventilu a odfouknutí části plynu. V případě ne příliš častého užívání stroje tak může docházet ke zvyšování nákladů ztrátami na plynu vzniklými.

Uvedené ceny plynů použité ve výpočtu jsou nastaveny dle hodnot, které jsme schopni zákazníkům aktuálně garantovat ve spojení s naším obchodním partnerem, společností LINDE. Jsou znatelně nižší než ceny v oficiálním ceníku tohoto dodavatele. Přesto je třeba podotknout, že dle informací od našich zákazníků je možné získat i ceny znatelně nižší.

Spotřební materiál laseru

Náklady na spotřební materiál nejsou ve výpočtu zahrnuty. K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu zjednodušení celého výpočtu a především minimálního vlivu, které by jejich zahrnutí na výslednou částku mělo.

Spotřební materiál vláknového laseru je tvořen při správném použití pouze dvěma položkami – tryskou a ochranným sklíčkem laserové hlavy. Tryska je při správném užití schopna bez výměny pracovat po dobu až 1000 pracovních hodin a její běžná cena se u nás pohybuje kolem 1.000 Kč bez DPH. Ochranné sklíčko laseru je náchylné na čištění, neboť při jeho použití bez očištění může snadno díky nečistotě dojít k jeho lokálnímu přehřátí procházejícím paprskem, následnému zakalení či prasknutí. Proto doporučujeme jeho pravidelné čištění při začátku pracovní směny s pomocí Izopropylalkoholu.  Při správném čištění je jeho životnost téměř neomezená – až 3000 hodin. Jeho aktuální cena je 2.690 Kč bez DPH.

Tryska i sklíčko tedy přispívají v součtu k nákladům částkou cca 2Kč na hodinu práci stroje. Z tohoto důvodu jsme nepovažovali za nutné tyto náklady do výpočtu zahrnout.

Další nezahrnuté náklady

Do nákladů nejsou zahrnuty výdaje, které nejsou přímo spojené s prováděným řezem – tedy náklady na zaměstnance, materiál či amortizaci stroje.

Ekonomická analýza provozu

V případě zájmu rádi zájemci o stroj zpracujeme celkovou ekonomickou analýzu provozu stroje. Při tvorbě takové analýzy potřebujeme od zákazníka získat několik dalších údajů a to zejména:

 • Výkres typu výrobku, na který bude analýza postavena.
 • Přesný typ stroje, o který má zákazník zájem
 • Typ materiálu, který se k výrobě používá

Ekonomická analýza provozu dokáže již do výpočtu dle použitého stroje zahrnout i parametr, nazývaný efektivita výrobního procesu. Tento parametr určuje procentuálně podíl doby, kdy laser efektivně řeže a doby kdy dochází k výměnám materiálu, přejezdům hlavy či dalším prostojům. Do řezné rychlosti se zde již nezahrnuje tabulková průběžná rychlost, ale dle komplexnosti vzorového dílu se tato rychlost upravuje o vliv akcelerace daného typu stroje. Tento parametr laicky řečenu určuje, o co se prodlouží doba řezu snižováním a následným obnovením rychlosti řezu při průchodu přes ostrý úhel ve výkresu.

Ekonomickou analýzou dokážeme zodpovědět hned několik otázek:

 • Kolik kusů vzorového typu výrobku dokážeme vyříznout za časový úsek (Směna, měsíc, rok…)?
 • Případně – jaký typ stroje potřebujeme, abychom vyrobily potřebný počet za jednotku času?
 • Pokud v současné době v kooperaci platíme za výřez xx Kč, za jak dlouho se nám vrátí investice do stroje?
 • Jaký výkon zdroje a vybavení stroje je pro naši výrobu nejvhodnější?

V případě, že máte o analýzu provozu laseru ve Vašem podniku zájem, neváhejte nás kontaktovat. Budeme se snažit připravit ji ve spolupráci s Vámi v co nejkratším termínu.

Další možnosti snížení nákladu na řez

V přiložené tabulce uvádíme náklady na řez s doporučeným typem asistenčního plynu pro daný typ materiálu. Z praxe však je třeba doplnit, že při nižších nárocích na kvalitu řezné hrany je možné provádět řezy některých materiálů i například se stlačeným vzduchem. Doba řezu bude delší, řezná hrana hrubší ale například pro následné svařování více než dostačující. U vzduchu je však třeba zajistit, že použitý stlačený vzduch bude mít nejenom dostatečný tlak, ale bude kompletně zbaven oleje a mechanických nečistot. Zbytky oleje v tlakovém vzduchu mohou snadno začít reagovat s kyslíkem v tlakovém vedení a způsobit požár.

Další možnost pro snížení nákladu na řez se nabízí u nerezového plechu, který se pro zachování maximální kvality řezné hrany běžně řeže za asistence dusíku. Dusík ochlazuje okolí řezu a především brání vzniku exotermické reakce, díky čemuž si řezná hrana zachová hladkost a barvu samotného materiálu. Při řezání s kyslíkem bude podobně jako u řezání se vzduchem hrana hrubší a tmavá, použití kyslíku však dovolí podstatné zvýšení řezné rychlosti i maximální síly materiálu, který je daný stroj schopen zpracovávat.

 

Řezné rychlosti vláknových laserů HSG

Výpočet nákladů na 1m řezu

 

 

Běžná dodací lhůta vláknových laserů je 10 - 14 týdnů od objednávky a zaplacení zálohy. Konkrétní doba dodání se může lišit podle konkrétního modelu a výbavy stroje.

O přesném termínu dodání je zákazník průběžně informován v závislosti na dopravě stroje.

V následujícím odkazu naleznete kompletní ceník vláknových laserů HSG.

 

Kompletní ceník vláknových laserů HSG

 

Ceny všech vláknových laserů obsahují:

   - kompletní CNC stroj ihned připravený k práci
   - průmyslové vodní chlazení laseru
   - zařízení pro odtah zplodin řezání
   - řídící PC včetně nezbytného SW pro řízení CNC stroje
   - dopravu a instalaci stroje v rámci ČR
   - školení obsluhy a údržby stroje
   - telefonickou podporu